logo
เริ่มต้นใช้งาน
 à¸•à¸´à¸”ต่อ 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง customercare@azay.co.th
 à¸•à¸´à¸”ต่อ 1373

การบริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ESMO)

เมื่อคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกและต้องการตรวจสอบยืนยันผลทางการแพทย์

ในยามบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย สำหรับใครก็ตามที่ต้องตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการรักษา เวลาที่ใช้ในการพูดคุยปรึกษากับแพทย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด เราจึงขอมอบบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะเผชิญ วิธีการในการรักษา และได้คำตอบที่ดีที่สุดในเรื่องที่คุณกังวล

รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ท่านจะได้รับการดูแลจากแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลท่านโดยเฉพาะ เพื่อให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะเข้าใจ และรวบรวมประวัติทางการแพทย์ของท่าน รวมทั้งแนะนำคำถามที่จำเป็นและสำคัญที่ต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป
การวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คณะกรรมการของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกของแอดวานส์ เมดิคอล จะทำการวินิจฉัยโรคร่วมกัน เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปเป็นทางเลือกในการพิจารณาวิธีการรักษา
คำแนะนำทางการแพทย์ ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านสุขภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือท่านและครอบครัวตามความต้องการ เพื่อช่วยให้ท่านและครอบครัวเข้าใจในแผนการรักษา สิ่งที่คาดหวัง และผลการรักษาที่อาจเกิดขึ้น โดยการปรึกษานั้นจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อคำถามทั้งหมดได้ถูกตอบแล้ว
สถานการณ์สำหรับบริการ ESMO
กรณีตัวอย่างที่คุณสามารถขอใช้การบริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการเจ็บป่วย เมื่อได้รับผลวินิจฉัย
  • เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะโรคที่เป็นและวิธีการรักษา
  • เมื่อได้รับคำแนะนำให้ทำการผ่าตัด และต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
  • เมื่อได้รับการวินิจฉัยที่แตกต่างกันจากแพทย์หลายๆท่าน
สถานการณ์ไม่เหมาะสมสำหรับบริการ ESMO
การบริการนี้เป็นการให้การบริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่ใช่การบริการในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างเร่งด่วน

ตัวอย่างความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

“เมื่อท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การทำนายโรค หรือแม้แต่ทางเลือกในการรักษาโรคของท่าน ----นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยท่านในการตรวจสอบหาความสมดุลของข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อท่าน”     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีโอดอร์ สไตน์แมน Harvard Medical School
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีโอดอร์ สไตน์แมน จาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีโอดอร์ สไตน์แมน จาก Harvard Medical School Professor of Clinical Medicine "เมื่อท่านมีข้อกังวลในเรื่องการวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค หรือแม้แต่ทางเลือกในการรักษาโรค --นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะช่วยให้ท่านได้ตรวจสอบและเป็นเสมือนคันชั่งให้คุณเลือกพินิจพิเคราะห์ข้อมูลทางการรักษาทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อท่าน
แพทย์หญิง โมนิกา คาสติกลิโอเน-เกิร์ช
แพทย์หญิง โมนิกา คาสติกลิโอเน-เกิร์ช University Hospital Geneva หัวหน้าแพทย์แผนกเนื้องอกนรีเวชวิทยา และผู้อำนวยการศูนย์เต้านม ผู้ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาของ Swiss Zurich
นายแพทย์ ฟรานโก เอ็ม. มักกิอา
นายแพทย์ ฟรานโก เอ็ม. มักกิอา NYU School of Medicine and Perimutter Cancer Institute ศาสตราจารย์แผนกเนื้องอกวิทยา หลักสูตรมะเร็งทรวงอก
นายแพทย์ โดนัล ไอ. เอบรัมส์
นายแพทย์ โดนัล ไอ. เอบรัมส์ University of California, San Francisco Osher Center for Integrative Medicine หัวหน้าแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง ซานฟรานซิสโก แผนกโลหิตวิทยา/เนื้องอกวิทยา
นายแพทย์ เอลเลียต เอส. คราเมส
นายแพทย์ เอลเลียต เอส. คราเมส กรรมการกิตติมศักดิ์ประจำสมาคมอายุรแพทย์ระบบประสาทนานาชาติ บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ ของวารสาร LEARN เรื่อง "การควบคุมระบบประสาท"
ฉันต้องการขอรับบริการ
เริ่มกันเลย
โปรดเลือกหมวดหมู่บริการ
ข้อมูลของผู้ป่วย
ข้อมูลของผู้ขอสมัครใช้บริการ
รายละเอียด
อธิบายผลการวินิจฉัย และข้อมูลที่ต้องการได้รับจากการขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยย่อ
อัปโหลดประวัติทางการแพทย์ของฉัน

ไฟล์ที่รองรับคือ JPG PDF JPEG PNG DOC และ ZIP โดยสามารถอัปโหลดได้ครั้งละ 1 ไฟล์เท่านั้น หากคุณมีไฟล์ที่ต้องการส่งหลายไฟล์ กรุณาบีบอัดให้เป็นไฟล์ ZIP โดยขนาดอัปโหลดสูงสุด คือ 10 เมกะไบต์

ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีความเข้าใจบริการขอความเห็นที่สองทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และตกลงยินยอมตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้

1.การบริการขอความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนี้ ดำเนินการโดยบริษัทแอดวานส์ เมดิคอล (บริษัทคู่ค้าที่ได้รับอนุญาต) ดังนั้นการใช้บริการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2.ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งถูกอ้างถึงในฐานะที่เป็น “ข้อมูลความลับ” ที่ถูกระบุอยู่ในแบบฟอร์มนี้หรือถูกจัดเตรียมให้กับบริษัทแอดวานส์ เมดิคอล และ/หรือ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม จะถูกใช้เพื่อการขอรับบริการความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

3.ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกปกปิดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมและปลอดภัย

4.ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และบริษัทคู่ค้าที่ได้รับอนุญาต คือบริษัทแอดวานส์ เมดิคอล และพนักงานของบริษัทดังกล่าว สามารถติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้ารับบริการนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้เท่านั้น

5.ข้าพเจ้าตกลงและยิมยอมจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์เพื่อใช้ในการเข้ารับบริการความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และให้สิทธิ์แก่บริษัทแอดวานส์ เมดิคอล และ/หรือ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ในการใช้และเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

6.ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า แพทย์ผู้ให้ความเห็นในรายงานความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ทั้งการขอให้ทำการตรวจเพิ่มเติม หรือการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ การให้บริการที่จัดให้กับข้าพเจ้านี้ไม่ถือเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่ถือว่าเป็นการรักษาในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งนี้ ข้อมูลที่ระบุอยู่ในรายงานความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นเพียงอีกมุมมองหนึ่งของทางเลือก ซึ่งไม่สามารถใช้ทดแทนคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษาของข้าพเจ้าได้

7.หลังจากได้รับรายงานความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ข้าพเจ้าจะทำการตัดสินใจใช้ข้อมูลนั้นด้วยตัวของข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และบริษัทแอดวานส์ เมดิคอล ไม่ให้คำแนะนำอย่างมีอคติ ดังนั้น จึงไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบใดๆ ในการตัดสินใจของข้าพเจ้า